Säännöt ja osallistumisohjeet / Tävlingsregler

Se tävlingsregler

 1. Kilpaillaan Vuoden Kuvaaja Sipoossa – 2015 – Årets Fotograf iSibbo -tittelistäKilpailusta tehdään kalenterivuosittain jatkuva.

 2. Ensimmäisen vuosikilpailun aihe sijoittuu näkemään ja tallentamaan 100-vuotiaan Nikkilän sairaala-alueen nykyhetkeä: ”Jokipuisto minun silmin”.Kilpailu käydään neljässä osassa, osakilpailut ovat itsenäisiä.Vuoden 2015 osakilpailujen aiheet: Talvi, Kevät, Kesä ja Syksy, joissa sisältönä voi olla niin rakennukset, luonto, yksityiskohdat kuin ihmisetkin Jokipuiston ympäristössä.Osakilpailuissa voittajakuva saa 15 pistettä, toinen sija 10 pistettä ja kolmas 5 pistettä.Kokonaiskilpailun, Vuoden Kuvaaja Sipoossa – 2015 – Årets Fotograf iSibbo voittaa kussakin sarjassa se kuvaaja, joka on saanut vuoden aikana eniten pisteitä osakilpailuista. Jos pisteen menevät tasan, valitsee raati samaan pistemäärään päässeistä voittajan.

 3. Kilpailussa on kolme sarjaa: Aktiivisarja, Harrastajasarja ja Lapset (alle 12 v.)

 4. Kuvan vaatimukset ja lähettäminen:
  • Tekniikka on vapaa. Kuvankäsittely on sallittua
  • Vain yksi (1) kuva osallistujaa kohden / osakilpailu. 
  • Kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama ja kuvaajalla on oltava kuvaan täydet oikeudet.
  • Kuvassa tunnistettavasti esiintyviltä ihmisiltä on oltava kirjallinen lupa kuvan käytöstä viestinnällisiin tarkoituksiin, alaikäisiltä huoltajan lupa. Ohjeita saa järjestäjältä osoitteesta: vuodenkuvaajasipoossa@gmail.com
  •  Kuvan oltava perillä:
   1. osakilpailu: Talvi, 15.03.2015
   2. osakilpailu: Kevät, 31.05.2015
   3. osakilpailu: Kesä,  31.08.2015
   4. osakilpailu: Syksy, 15.11.2015
  • Lähetä kuvatiedosto jpg-muodossa:
   • Digitaalinen pokkarikamera: kuvaa ja lähetä suurimmalla mahdollisella JPG-tiedostokoolla
   • Puhelin: lähetä kuva suurimmassa mahdollisessa koossa( puhelin kuvaa automaattisesti JPG-muodossa)
   • Digitaalinen järjestelmäkamera: kuvaa ja lähetä, joko suurimmalla mahdollisella JPG-tiedostokoolla tai jos kuvaat RAWmuodossa, muuta kuva JPG-muotoon (max 2 Mt). Huom. säilytä alkuperäinen kuvatiedosto, jos kuvasi menestyy kisassa, esijury pyytää toimittamaan suuremman kuvatiedoston myöhemmin)
   • Filmikamera: muuta valmis kuvasi, jonka lähetät, JPG-muotoon esim. skannaamalla (max 2 Mt).
  • Lähetä kuvatiedosto sähköpostilla osoitteella: vuodenkuvaajasipoossa@gmail.com
  • Nimeä tiedosto niin, että tiedostonimestä näkyy sinun ja teoksen nimi (kaisa_kuvaaja_aihe.jpg), jos nimesi on Kaisa Kuvaaja ja teoksen nimi on aihe)
  • Lähetä kuvan mukana samassa sähköpostissa seuraavat tiedot:
   1. nimesi (kuvaajan nimi), koko osoitteesi ja puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi.
   2. Kerro, mihin sarjaan osallistut
   3. Kerro myös millä välineillä kuva syntyi. Toivotaan myös, että kerrot paikan, jossa kuva otettu, jos ei tunnistettavissa selvästi ja keitä kuvassa, jos talojen asukkaita, kenties missä asuvat. Kaikki nämä tiedot ovat tärkeitä historian tallentamisen kannalta.

 5. Kilpailun tuomaristo muodostuu esiraadista ja varsinaisen valinnan tekevästä raadista.
  • Esiraati: Puheenjohtaja  ja 3–4 jäsentä, joista osan tulee olla kuva-alan ammattilaisia. Sihteerit, 2 kpl. Tehtävänä ottaa vastaan kuvatiedostot, luetteloida ja toimittaa ne esiraati ilman kuvaajien nimiä. Sihteerit eivät saa osallistua valintoihin. Esiraadin tehtävä on valita osakilpailun kustakin sarjasta enintään 12 kuvaa lopullista valintaraatia varten.
  • Raati: Puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä, jotka voivat olla myös samoja kuin esijuryssä ja osan raadin jäsenistä tulee olla kuva-alan ammattilaisia. Sihteerit, 2 kpl  Eivät saa osallistua valintoihin.Raati tekee lopullisen valinnan jurytetyistä kuvista.Tuomaristo saa tietää kuvaajien henkilöllisyyden, vasta kun voittajat on valittu.

 6. Kilpailun tulokset ja palkintojen jako.
  Osakilpailujen voittajat julkistetaan neljännesvuosittain ja palkitaan yhteistyökumppaneilta saaduilla palkinnoilla.Kunkin osallistujasarjan Vuoden Kuvaaja Sipoossa – 2015 – Årets Fotograf i Sibbo -tittelin voittajat julkistetaan ja palkitaan tammikuussa 2016 pidettävässä juhlassa, Nikkilän Pääkirjaston näyttelytilassa. Tilaisuus on samalla tammikuun loppuun kestävän näyttelyn avajaistilaisuus ja seuraavan Vuoden Kuvaaja Sipoossa – 2016 – Årets Fotograf iSibbo julkistamistilaisuus.Tittelin lisäksi kunkin sarjan voittajille annetaan yhteistyökumppaneilta saadut palkinnot sekä nimikaiverruksin varustettu kiertopalkinto.


 7. Voittajakuvat ovat esillä:
  Osakilpailujen palkitut kuvat, kuvaajien tiedot ja kokonaiskilpailun tilanne näkyvät Kilpailun omilla verkkosivuilla, osoitteessa: www.vuodenkuvaajsipoossa.fi, sekä kilpailun omalla Facebook-sivulla: www.facebook.com/vuodenkuvaajasipoossa.Järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailuun osallistuneita kuvia kilpailun esittelyn, tiedottamisen ja uutisoinnin yhteydessä ilman erillistä korvausta Facebook- ja internet-sivuillaan sekä lehdissä.Kunkin sarjan osakilpailujen ja kokonaiskilpailun voittajakuvat julkaistaan tammikuussa 2016 pidettävässä palkintojuhlassa ja ovat sen jälkeen esillä valokuvanäyttelyssä, joka tilaisuudessa avataan.Näyttelyn jälkeen voittajakuvat Vuoden Kuvaaja Sipoossa – 2015 – ÅretsFotograf iSibbo kustakin sarjasta on näkyvillä Sipoon Sanomien toimituksen ikkunassa 1–4 vk ja sen jälkeen kunta voi käyttää niitä julkisten tilojensa somisteina ja /tai arkistoida ne taidearkistoonsa.


 8. Tarkoitus ja tavoitteet.
  Kilpailulla on niin valokuvataiteellista kuin myös kulttuurihistoriallista arvoa. Kilpailulla ryhdytään järjestelmällisesti tallentamaan  sipoolaista elävää ja muuttuvaa elämää ja ympäristöä tulevaisuuden historioitsijoille. Myös tulevien vuosien aihevalinnoissa keskitytään rakennettuun ja sosiaaliseen kulttuuriin.Kilpailun järjestäjänä toimii Jokipuisto-seura ry, Sällskapet Åparken rf. www.04110.fivuodenkuvaajasipoossa@gmail.com


Tävlingsrägler

   1. Tävlingen gäller titeln Vuoden Kuvaaja Sipoossa – 2015 – Årets Fotograf i Sibbo.
    Tävlingen görs till kalenderårligen återkommande.


   2. Temat för det första årets tävling avser att se och spara nutiden i det 100-åriga sjukhusområdet i Nickby : “Åparken i mina ögon”.
    Tävlingen innehåller fyra delar, varje deltävling är självständig.Teman för deltävlingarna 2015 är: Vinter, Vår, Sommar och Höst (innehållet kan vara exempelvis byggnader, natur, detaljer och människor i Åparksomgivningen).Vinnarbilden i varje deltävling får 15 poäng, andra placering 10 poäng och tredje placering 5 poäng. Till vinnare i helhetstävlingen – Vuoden Kuvaaja Sipoossa – 2015 – Årets Fotograf i Sibbo – utses den fotograf i varje serie som sammanräknat erhållit flest poäng i deltävlingarna. Om lika poäng erhålles, utser juryn av dessa vinnaren.


   3. Tävlingen har tre serier: Proffsserien, Amatörserien och Barn ( under 12 år)

   4. Kriterier för bilden och inlämning
    • Tekniken är fri. Bildbehandling är tillåten.
    • Endast en bild (1) per deltagare.
    • Bilden bör vara tagen av deltagaren personligen och fotografen bör ha full rätt att använda bilden.
    • De personer som är identifierbara på bilden bör ha givit sitt samtycke till användning av bilden för informativa ändamål, av minderåriga krävs förmyndarens samtycke. Instruktioner kan erhållas av arrangörerna på adressen: vuodenkuvaajasipoossa@gmail.com
    • Bilden bör inlämnas
     1. deltävlingen: ”Vinter” 15.03.2015,
     2. deltävlingen: ”Vår” 31.05.2015,
     3. deltävlingen: ”Sommar” 31.08.2015 och
     4. deltävlingen: ”Höst” 15.11.2015.
    • Skicka bildfilen i jpg-format:
     • a) Digital kompaktkamera: fotografera och sänd med största möjliga JPG-filstorlek
     • Telefon: sänd bilden i största möjliga storlek (telefonen tar bilden automatiskt I JPG-format)
     • Digital systemkamera: fotografera och sänd med största möjliga JPG-filstorlek eller om bilden tagits i RAW format; ändra bilden till JPG- format (max 2 Mb). Observera att spara den ursprungliga bildfilen för i de fall att bilden har framgång i tävlingen kommer den preliminära juryn att be om att sända en bildfil i större format i ett senare skede.
     • Filmkamera: Ändra den färdiga bilden som inlämnas till JPG-format tex via inskanning (max 2 Mb).
    • Skicka bildfilen med epost till adressen : vuodenkuvaajasipoossa@gmail.comKriterier för bilden och inlämning
    • Namnge filen så att den innehåller ditt namn och namnet på bilden (frida_fotograf_motiv.jpg), om du heter Frida Fotograf och namnet på bilden är motiv.)
    • Inkludera i epostmeddelandet med bilden även följande uppgifter:
     1. namn (fotografens namn), din fullständiga hemadress och telefonnummer samt epostadress.
     2. Berätta också med vilket redskap bilden är tagen.
     3. Det är också önskvärt att du anger det ställe där bilden är tagen, om inte stället och de personer som är på bilden är klart identifierbara, och om personerna på bilden är invånare på området måhända även var de bor. Allt detta är viktig information att spara och dokumentera för kommande historiker.

   5. Tävlingens domarkollegium utgörs av en preliminär jury och den egentliga juryn som ansvarar för det slutliga valet.
     • Den preliminära juryn: Ordförande och 3 – 4 medlermmar, varav en del skall vara professionella inom fotografering. Sekreterare, 2 stycken, med uppgift att ta emot bildfilerna, lista och leverera dessa till den preliminära juryn utan att namn på fotograferna framgår. Deltar inte i valet. Den preliminära juryns uppgift är att välja högst 12 bilder från varje deltävling och varje serie till det slutliga valet av den egentliga juryn.ävlingens domarkollegium utgörs av en preliminär jury och den egentliga juryn som ansvarar för det slutliga valet.
     • Egentliga juryn: Ordförande och 5 medlemmar, som kan vara delvis samma som i den preliminära juryn och en del skall vara professionella inom fotografering. Sekreterare. Deltar inte i valet.Den egentliga juryn gör det slutliga valet utgående från de bilder som valts av den preliminära juryn.Domarkollegiet får uppgift om fotograferarna först då vinnarna har valts.

   6. Tävlingsresultat och prisutdelning
    Vinnarna i deltävlingarna publiceras och belönas kvartalsvis med sponsorpris erhållna av samarbetspartners.Vuoden Kuvaaja Sipoossa – 2015 – Årets Fotograf i Sibbo utses och belönas på en fest i utställningssalen i Nickby huvudbibliotek i januari 2016. Evenemanget är samtidigt öppningstillfället för den utställning som pågår till slutet av januari och publiseringstillfället för nästa års Vuoden Kuvaaja Sipoossa – 2016 – Årets Fotograf i Sibbo tävling.Förutom titeln erhålls som pris i varje serie ett rundvandringspris, i vilken vinnarens namn har ingraverats. Därtill sponsorpris erhållna av samarbetspartners.

   7. Vinnarbilderna kommer att visas:
    De premierade bilderna i deltävlingarna, uppgifter om fotograferarna och ställningen i helhetstävlingen finns till påseende på adressen: www.vuodenkuvaajsipoossa.fi samt på Facbook-grupp: www.facebook.com/vuodenkuvaajasipoossa.

    Arrangören har rätt att utan särskild ersättning publicera de bilder som deltar i tävlingen i anknytning till presentation, information och nyhetsreportage om tävlingen på internet-sidorna och i Sipoon Sanomat samt i övriga lokaltidningar såsom Borgåbladet.

    Vinnarna och bilderna i helhetstävlingen och i deltävlingarna kan publiceras i ovannämnda tidningar och i samband med nyhetsreportage från evenemanget efter festtillställningen.

    Vinnarbilderna i deltävlingarna och i helhetstävlingen i de olika serierna publiceras på prisfestligheterna i januari 2016 och ingår därefter i den fotografiutställning, som invigs vid denna festlighet.

    Efter utställningen hängs vinnarbilderna för varje serie i Vuoden Kuvaaja Sipoossa – 20xx – Årets Fotograf i Sibbo upp i fönstret till redaktionen för Sipoon Sanomat i 1 – 4 veckors tid och därefter kan kommunen använda dessa som dekoration i kommunala utrymmen och/ eller arkivera dessa i sitt konstarkiv.


   8. Ändamål och målsättning

    Tävlingen har ett kulturhistoriskt värde. Avsikten är att med hjälp av tävlingen systematiskt börja spara och dokumentera det alldagliga och det föränderliga livet i Sibbo och dess omgivning för kommande historiker.

    Även i valet av teman för de kommande åren kommer att fokuseras på inbyggd och social kultur.

    Som arrangör för tävlingen fungerar Jokipuisto-seura ry, Sällskapet Åparken rf www.04110.fi, vuodenkuvaajasipoossa@gmail.com